درباره ی شتر ها صفحه اول

چرا شتر دو کوهان دارد؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۴۱:۴۶

چرا بعضی شتر ها دو کوهان دارند ؟


شتر های دو کوهان و تک کوهان از دو نسل مختلف هستند ، شتر های تک کوهان شتر های عربی اهلی شده هستند ولی شتر های دو کوهان در چین و مغولستان اهلی شده است
به همان دلیل که بعضی مردم سیاه پوست هستند و برخی سفید پوست شتر ها هم دو گونه ی مختلف دارند و حتما به دلیل تکامل و فرگشت و جنگ برای زنده ماندن است که دو نوع شتر وجود دارد

شتر دو کوهانه

شتر با دو کوهان

شتر

شتر دو کوهانه